Wat is ... een handige tool om de vele technische termen te begrijpen

PCM

Pulse Code Modulation (PCM) is een methode om analoog geluid digitaal te beschrijven door vele malen per seconde een ‘sample’ (monster) te nemen van het geluid en deze waarde op te slaan als een digitaal getal. De ‘sampling rate’ (hoe vaak er naar het signaal wordt ‘gekeken’) dient 2x zo hoog te zijn als de hoogste frequentie die moet worden vastgelegd. Iedere sample krijgt een waarde toegewezen. Het aantal waarden dat mogelijk is bepaald de nauwkeurigheid (resolutie) van het signaal en wordt uitgedrukt in bits. Bij 16 bit PCM zijn 65.536 waardes mogelijk, bij 24 bit PCM maar liefst 16.777.216 waardes!

« Back